World Food Program

Het World Food Program (WFP) is een fictieve voorlichtingscampagne voor genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen. Deze voedingsmiddelen zijn zó ontworpen, dat ze kunnen groeien in gebieden die nu ongeschikt zijn voor landbouw. Het WFP is een angstig toekomstvisioen.

Erwtenveria®
De voor woningbouw gebruikte delen van het aardoppervlak leveren geen substantiële voedingsoogst op. De erwtenveria® zorgt op dit gebied voor een echte doorbraak. Vooral in landen met langdurige oorlogsvoering of grootscheepse stakingen is de afzetmarkt van deze nuttige kamerplanten enorm!

Sneeuwbal®
Door de omgevingskou groeit de sneeuwbal® uit tot een driedimensionaal kristal. Kan het hele jaar geteeld worden op de polen, maar is tevens een seizoensproduct op wintersneeuwvlaktes.

Woestijn-anemoon®
De woestijn-anemoon® trekt als vochtige ‘oase’ insecten aan, die onder het lichaam kruipen en daar ingekapseld worden als zandkorrels in een oester. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de schaarse leefomstandigheden in de woestijn. De scherpe stekels beschermen tegen vraat

Steenkraal®
De ontwikkeling van steenkraal® geeft ook landen met veel gebergten de mogelijkheid bij te dragen aan de wereldvoedselproductie. Na onderzoek is gebleken dat met enige extra modificatie steenkraal® ook geschikt kan worden gemaakt voor teelt in grotten.

Zeebraam®
De zeebraam® wordt in drijvende bakken op zee gekweekt. Aangezien het grootste deel van het aardoppervlak uit zee bestaat, heeft deze vrucht de mogelijkheid uit te groeien tot een wereldwijde economische bestseller.