Mutanten

Eindelijk goed nieuws van het dierenbeschermingsfront: de biodiversiteit is voor het eerst toegenomen! Er zijn vorig jaar aanzienlijk meer diersoorten bijgekomen dan er zijn uitgestorven.

Wetenschappers wijzen op het aantal spontane mutaties van diersoorten, die zo nieuwe ondersoorten vormen. Veel van deze nieuwe soorten hebben nog geen wetenschappelijke naam, maar worden voorlopig geschaard onder de verzamelnaam ‘Mutanten’. Het muteren is het gevolg van onder andere nieuwe virussen (zoals het Schmallenbergvirus) en gentech. Ook wordt niet uitgesloten dat een aantal dieren muteert na het eten van genetisch gemanipuleerde graan, soja of groenten.

Een aantal recentelijk aangetroffen mutanten: